Metasundhed

METAsundhed giver en anderledes og naturlig forklaring på hvad sygdom og helbredelse er, baseret på et helhedssyn på sundhed og sygdom. Din krop og din underbevdisthed kender altid årsagen til både psykiske og fysiske symptomer.  

Meta betyder at se tingene lidt fra oven, at danne sig overblik og få indsigt. 

Med en METAsundhedsanalyse og en terapiplan kan du få svar på spørgsmål som:

 1. Hvorfor er jeg syg?

 2. Hvad har trigget mine symptomer?

 3. Hvilke specifikke situationer påvirker mine symptomer ?

 4. Hvilke overbevisninger og tankemønstre har jeg behov for at revurdere ?

 5. Er jeg på vej til at blive mere syg eller på vej til at blive rask?

 6. Hvad kan jeg gøre for at fremme min krops naturlige evne til selvhelbredelse?

 7. Hvilke former for behandling virker bedst for min type sygdom?

 8. Kan livsstilsændringer hjælpe mig og hvordan?


 9. Hvad sker der når vi bliver syge 
  Indenfor METAsundhed defineres det, at der bag enhver sygdom ligger et konfliktchok der er uventet, dramatisk, isolerende (fysisk eller følelsesmæssigt), og hvor personen ikke har en strategi til at løse problemet. For hvert konfliktchok sker der en påvirkning i hjernen, og den del af kroppen der styres af den pågældende del af hjernen påvirkes også. Kroppen reagerer altså intelligent, naturligt og biologisk logisk på de livsvilkår vi møder. 

  METAsundhed giver en naturlig forklaring på de faser som kroppen gennemgår, når vi rammes af sygdom og på de symptomer vi oplever. Desuden giver det en indsigt i det naturlige samspil mellem det psykiske, følelser og kroppen.  

  En Metasundhedsanalyse sigter på at analysere sygdom og symptomer - og med baggrund i videnskabelig dokumenteret forskning og nedenstående METAsundhedsmodel - identificere de følelsesmæssige konflikttemaer, der er årsag til de symptomer du oplever.

  Udfra analysen laver vi sammen en terapiplan - som er en plan for hvordan du tænker at du bedst muligt selv kan støtte op din krops selvhelbredende arbejde. 

  D
  u vil med en metasundhedsanalyse kunne se, at din krop reagerer helt naturligt og intelligent på det du oplever, og dermed får en naturlig forklaring på dine fysiske sygdomme og symptomer, samt hvordan du ved at løse de følelsesmæssige konflikter der ligger bag, kan afhjælpe fysiske symptomer.  

  Hvis du har lyst til at få en anderledes forståelse af og indsigt i de fysiske symptomer du oplever - hvad enten det er akutte eller kroniske symptomer, så er en metasundhedsanalyse helt sikkert noget for dig. 

  Ved at supplere ovenstående med hypnoseterapi i forhold til den /de følelsesmæssige problemer der er kommet frem under analysen, kan du effektivt bearbejde de relevante konflikttemaer i dit sind, og bringe krop og sind tilbage i balance - uden de symptomer der tidligere generede dig. 

  METAsundhedsmodellen 

  Alle sygdomme/symptomer gennemgår 2 faser på vejen mod helbredelse. En stressfase og en reparationsfase. Ca. 70 % af alle sygdomssymptomer ligger i reparationsfasen - og er altså tegn på helbredelse mere end tegn på sygdom.

  For at forløse et konfliktchok må kroppen gennemgå en bestemt proces, for at finde balancen igen. I denne proces bevæger vi os først ind i en stressfase, indtil vi finder en løsning.

  Når løsningen er fundet gennemgår vi en reparationsfase. Kroppens organer har hver sin proces, og derfor er der ofte flere processer i gang samtidig. Mange af disse processer kører uden at vi opdager dem, og andre udvikler sig med tiden til alvorlige symptomer.

  Nogle gange skaber vi som mennesker praktiske løsninger der i gangsætter reparationsfasen. Andre gange skal vi skabe en forløsning på et dybere underbevidst plan - feks gennem hypnoseterapi. 

  Stressfasen kan være lige så lang som regenerationsfasen. Men ved at identificere konfliktchokket og/eller de oplevelser der senere i livet har trigget tilstanden, kan vi med terapi mv  og feks ændrede adfærdsmønstre medvirke til at vi bliver hurtigere raske.

  Erkendelsen af sammenhængen mellem krop og psyke under metaanalysen kan i sig selv skabe en løsning/forløsning, der gør at kroppen giver slip på symptomet
  Punkterne i helingsprocessen: 

  1. Normal sundhedstilstand 

  2. Konfliktchok / trigger 

  3. Stressfasen (1. fase) 

  4. Konfliktløsning (praktisk eller terapeutisk) 

  5. + 6 + 7 : Regenerationsfase 


   Du kan læse mere på metasundhed.dk eller på meta-health.org