Hypnoseterapi og coaching mod jalousi

Jalousi kan handle om rigtig mange ting. Min erfaring er, at det som oftest hænger sammen med lavt selvværd – men dette er langt fra altid tilfældet. Jalousi kan også finde grobund i en enkelt oplevelse, den kan handle om følelsen af at “mangle kontrol”, ligesom jalousi kan opstå “pludseligt”, og altså dermed kan afhænge af ydre omstændigheder samt forhold til en bestemt partner. Jalousi kan involvere stærke følelser som angst, vrede, afmægtighed og frygt.

Behandlingen med hypnose/hypnoterapi:

er bl.a at afdække årsager, handlemønstre og afvisningsproblematikker, så dit selvværd og din tro på andre, kan bygges op igen. Bunder jalousien i en mere løsrevet enkeltstående situation, kan der arbejdes med den overbevisning og de følelser som personen skabte og oplevede i den pågældende situation. Verden er stadig tryg og god, selvom jeg engang oplevede noget uventet.

Hvordan behandler vi jalousi med hypnoterapi?

I hypnosen undersøger vi, hvor jalousien kommer fra, og v.h.a. forskellige hypnoterapeutiske metoder, arbejder vi med jalousien, de oplevelser og overbevisninger den er knytte til samt ophæver den følelse, den bunder i. Du får styrket dit selvværd, så du er mere selvstændig og har modstandskraft. Du får kontrol over dine følelser, og bliver bedre til at koncentrere dig mere om dig selv og dit eget værdifulde liv.

Jeg tilbyder, efter endt behandling, parterapi, fordi det kan være vigtigt efterfølgende også at arbejde med jalousien som par. Prisen for dette er kr. 1000,- for halvanden times terapi.