Hypnose mod Stress

Stress

Hvis man skal yde en ekstraordinær indsats i kort tid, så er stress den booster, der gør, at man kan præstere noget ekstra i en spidset situation.

Hvis behovet for at præstere meget ud over det sædvanlige derimod står på i længere tid, eller det bliver mere eller mindre permanent, så overbelaster man ”systemet”, og man er så godt på vej til at pådrage sig større problemer.

Vær vågen og opmærksom på symptomer på stress, som du mærker/føler i din krop.

Stress Kategori 1

De harmløse og naturlige symptomer som man oplever, hvis man skal: Til eksamen, op til køreprøve, holde en tale for en større forsamling eller lignende. Så er det helt naturligt at man er/har:

Hjertebanken

”Sommerfugle” i maven

Tør i munden

Anspændt

Sveder

Tics

Synkebesvær

Ryster på hænder

Stress Kategori 2

Symptomer på at påvirkningen begynder at give anledning til bekymring – kan være:

Du begynder at sove dårligt

Du er træt, irritabel

Du bliver mere og mere indesluttet

Du føler en indre uro

Du tænker hele tiden på problemløsning

Problemløsning med arbejde eller privat

Har måske behov for stimulanser

Stress Kategori 3

Symptomer, som er en advarsel om, at der er behov for at gribe ind omgående:

Synsforstyrrelser

Bliver fraværende

Svimmelhed

Eksem og udslæt

Behov for øget tilførsel af stimulanser

Mave/tarm problemer

Smerter der ”flytter” sig

Bliver mere og mere asocial

Aggressiv eller anden ændret adfærd

Du bør selvfølgelig hurtigst muligt fjerne det eller fjerne dig fra det, der er årsag til, at du har disse symptomer. De fleste ved godt at: Arbejdsbyrden er stor, Der er problemer på hjemmefronten, Der er alvorlig sygdom i familien eller andre forhold som gør, at man ikke lever i harmoni med sig selv. 

Selvom man igen får styr på sin tilværelse, er det ingen garanti for, at symptomerne forsvinder af sig selv, og det er for mange meget frustrerende. Ofte vil man så gå til lægen for at få fundet ud af, hvad man ”fejler”, og får så at vide at man er sund og rask – og hvad er det så. Der er rigtig mange mennesker der går rundt med lidelser, der skyldes symptomer på noget, som for længst er fjernet.

Behandling med hypnoterapi:

Få afdækket de forhold som er den konkrete årsag til stress

Blive behandlet således, at de symptomer, som har forårsaget din lidelse efterhånden aftager og bliver mindre og mindre generende.

Skal jeg gøre noget ved det?

Jo før jo bedre. Symptomerne fra kat. 2 eller 3 er meget ubehagelige og forringer livskvaliteten og muligheden for frit at udfolde sig, og nogle vil på sigt være direkte skadelige for dit helbred.

Hvad vil det give mig:

Det vil give dig mulighed for at leve, som du har lyst til, og uden den allestedsnærværende frygt for, at der er noget som lægerne har overset.