Hypnoseterapi mod vrede

Vrede er den følelse, der fortæller os, at der sker noget uretfærdigt. Samtidig er vrede også en af de mest misforståede og samtidig undertrykte følelser. Hvis man viser vrede, risikerer man ofte at blive sat i bås som “negativ”, “utilregnelig” eller endog “farlig”. Vrede kan ovenikøbet få én til at gøre de mest forfærdelige ting.

Alle følelser er gode følelser! Nogle er det vi kalder høje følelser andre lave følelser.

Følelser lære os at orientere os i verden, og vores daglidag, følelser er med til at sætte grænser eller fordi de får os til at handle!

Vrede er som real sekunder følelse eller forsvar. Sekunder følelse betyder bare at der ligger andre følelser bag vreden som frygt, angst, svigt, såret, skam, ensomhed, osv. Det betyder at vreden beskytter dig i mod at mærke de følelser der ligger bag vreden, nogle gange er det godt men som real er det meget skidt.

Når vi mærker vrede, kan der være flere årsager til dette.

Det første er vores perspektiv i forhold til, vores tro på hvad der er “rigtigt” og hvad der er “forkert” samt om tingene/livet er som det “bør” være. Hvis der er overensstemmelse mellem disse og det opleves som i balance, så oplever vi det som “fair”. Hvis ikke, så oplever vi det som “unfair” eller “uretfærdigt” og dette genererer vrede.

Det andet perspektiv er direkte relateret til vores humør i øjeblikket. Lad os for eksempel sige, at vi har arbejdet meget hårdt for noget og det ikke helt bliver som planlagt. Vi er trætte og frustrerede. Ingenting i projektet lykkedes. Men ikke kun det, vi begynder måske også at tænke, at INTET i vores liv fungerer. Tanken der kommer er: “det er heller ikke retfærdigt”, især ikke når vi nu har kæmpet så meget for, at dette skulle lykkes.

Så vrede afslører altså for os hvad vores egen holdning og opfattelse er, til hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Når vi oplever omgivelserne eller de ting der sker os eller mennesker omkring os, som uretfærdige, oplever vi vrede.

Det gode er, at vrede motiverer os til at gøre noget ved tingene.

Hvis vreden kommer ud på en uhensigtsmæssig måde, kan vi komme til at gøre nogen ting ved andre eller ved os selv.

Hvis vreden derimod bruges på en hensigtsmæssig måde, så søger vi derimod måder at gøre tingene retfærdige på igen.

Sidst, og ikke mindst…. så afslører vrede også vores frygte. Faktisk, så kommer alle vores ubehagelige og ukomfortable følelser af følelsen angst. Når vi oplever vrede oplever vi også frygt over at den situation vi har anset som værende uretfærdig faktisk også kan skade os.

Jeg anbefaler 3-5 hypnose behandlinger