Behandling for vægttab med hypnoseterapi og Coaching

Vil du begynde at tabe dig her og nu? Du kender jo sikkert godt opskriften på at få det til at ske: sund kost og god motion.

Måske har du derfor også ofte spurgt dig selv: Hvorfor gør jeg det ikke bare? Hvorfor går jeg ikke i gang med det samme?

Prøv at overveje disse konfronterende spørgsmål igen lige nu, og læg mærke til, om du støder på følelsesmæssig modstand: irritation, trodsighed, vrede, tristhed, opgivenhed eller noget andet.

Læg også mærke til modstand i dine tanker: “jeg kan ikke”, “så enkelt er det ikke for mig”, “jeg gør det senere”, “min fysik er bare anderledes på en eller anden måde”, “jeg er svag”, “jeg har brug for trøst”.

Møder du modstand af denne type, er det bag disse følelser og tanker, du skal søge forklaringen på, hvorfor du igen og igen “kommer til” at tømme den slikskål, selv om du ikke vil, eller hvorfor du ikke ændrer din kost, selv om du uden videre kunne.

Men nok så vigtigt er det også i energien bag disse følelser og tanker, at din mulighed for at gøre noget andet ligger.

Jeg har igennem hypnosebehandling og coachende samtaler stor succes med at hjælpe vores klienter med at møde deres modstand mod at tabe sig åbent og udnytte den positive energi, der ligger bag, til at skabe forandringer, der holder. HypnoterapiHuset anbefaler 3 – 5 sessioner.